Vranje

Vranje, grad na samom jugu Srbije sa oko 70000 stanovnika. Nalazi se na tranzitnom putu kroz dolinu Južne Morave koji Srbiju spaja sa Makedonijom i Grčkom. Tokom istorije su ovuda prolazili mnogi narodi, ali najveći uticaj su ostavili Turci koji su se zadržali preko 400 godina (do kraja XIX veka). Centar grada i danas odiše duhom orjenta - kamene čaršije, gusto zbijene kuće i mahale. Vranje je poznato i po igri čoček i piti samsa.

U kulturno istorijske znamenitosti Vranja spadaju:

Pašin konak i Haremluk iz XVIII veka gde je boravio turski paša sa svojim ženama, danas pretvoreni u narodni muzej i restoran.

Rodna kuća - muzej Bore Stankovića, poznatog srpskog književnika i autora dela Koštana i Nečista krv. U gradskom parku se nalazi i spomenik ovom najpoznatijem Vranjancu.

Saborna crkva Sv. Trojice, monumentalna crkva u centru grada sa nesvakidašnjim arhitektonskim rešenjem kao trobrodna bazilika sa tri skrivene kupole, koja je građena tako zbog tadašnjih turskih propisa.

Treba spomenuti još i Beli most - most ljubavi podignut zbog nesrećne ljubavi Turkinje i Srbina, zatim stari turski amam, manastir Sv. Nikole (metoh Hilandara) i velelepna zgrada opštine - načelstva, sa početka XX veka. Iznad Vranja je Markovo kale, ostaci srednjovekovnog utvrđenja za koje se veruje da ih je podigao Marko Kraljević.

Saborna crkvaMuzejHaremluk

Pored grada je Vranjska banja, čuvena po najtoplijoj mineralnoj vodi u Evropi, čija temperatura prelazi 90 stepeni (93-96 °C). Voda se koristi za lečenje pre svega reumatizma, ali i drugih oboljenja.