Rimski gradovi

Felix Romuliana - (Gamzigrad) kompleks carske palate imperatora Gaja Valerija Galerija Maksimilijana, rođenog u ovim krajevima (okolina današnjeg grada Zaječara). 

Palata je podignuta je u III-IV veku i nazvana po njegovoj majci Romuli. Lokalitet je bogat freskama i mozaicima i okružen zidinama sa kulama i kapijama, i jedan od bolje očuvanih. Na listi je UNESCO-a. >>>

Sirmium - Osnovan u prvom veku, i doživljava procvat u III i IV veku kao prestonica provincije Panonija (Pannonia) i jedan od 4 najznačajnija centra Carstva.

Tu je rođeno čak deset rimskih imperatora. Sirmium je tada imao nadimak "slavna majka svih gradova". Danas se mogu videti ostaci carske palate, hramova i zidine. Nažalost, najveći deo je ostao ispod današnjeg grada Sremske Mitrovice. Eksponate se čuvaju u Muzeju Srema.

SirmiumSirmiumMuzej Srema

Naissus i Mediana - Mediana je predgrađe Naissusa (današnji Niš), rodnog mesta Konstantina Velikog. On je u Mediani izgradio niz luksuznih palata. 

Danas je, nažalost, malo toga sačuvano – ostali su mozaici, dok su debeli zidovi koji su okruživali kompleks poslužili za izgradnju niške tvrđave.

MedianaMedianaMediana

Viminacium - značajan rimski grad i vojna baza od I do IV veka, sagrađen na ušću Mlave u Dunav kod današnjeg naselja Kostolac. Bio je glavni grad pokrajine Gornja Mezija (Moesia Superior). >>>

ViminaciumViminacium

Iustiniana Prima - (Caričin grad) kod Lebana, jedan od najznačajnijih ranovizantijskih gradova u unutrašnjosti Balkana. Podigao je vizantijski car Justinijan u kraju gde je rođen. Postojao je u VI i VII veku, dok nije razoren od strane Avara.

Diana, Pontes - ostaci utvrđenja na Dunavu (Đerdapska klisura) u okviru granice - Limesa. Tuda je prolazio trajanov put, koji je preko velikog mosta spajao sa Dakijom. O celom poduhvatu svedoči Trajanova tabla (Tabula Traiana).