Deliblatska peščara

Deliblatska pešcara predstavlja jedan od najvrednijih kurioziteta Vojvodine i Srbije. To je najveća kontinentalna pustinju (peščara) u Evropi (ima nadimak "Evropska Sahara’’). Nastala je nagomilavanjem materijala koji Dunav donosio, a vetar košava raspršila širom južnog Banata. Danas je ta oblast uglavnom pošumljena, čime su nekadašnje peščane dine umrtvljene. Peščara je zbog svojih specifičnosti značajno stanište ptica i divljači (poznato lovište Dragićev hat). Posebno je zanimljiv lokalitet Labudovo okno gde se spajaju Dunav i Pešcara.

Deliblatska peščaraDeliblatska peščaraDeliblatska peščaraDeliblatska peščara