Đerdap

MiročĐerdap ("Gvozdena vrata") predstavlja najveću klisuru u Evropi, dužine oko 100 kilometara. Ovde su mesta gde je Dunav najširi (Golubac - oko 6000 m), ali i najuži i najdublji (Kazan - širina oko 150 m, a dubina 90 m što je i najveća rečna dubina u Evropi). Kazan je i najatraktivniji deo klisure.

Ovo područje je zaštićeno kao Nacionalni park na površini preko 63000 hektara (to je najveći NP u Srbiji), a sa rumunskim Portile de Fier čini veliku međunarodnu zaštićenu oblast - Internacionalni park. Sa rumunske strane se može videti i skulptura dačanskog kralja Decebela na steni iznad reke.

Na ovom prostoru se nalazi niz veoma vrednih kulturnih spomenika.

GolubacTvrđava Golubac, srednjovekovno utvrđenje na steni na samom ulasku u klisuru, nadomak gradića Golubac. Potiče iz XIV veka, a gradili su je Mađari i Srbi, a kasnije njom vladali Turci i Austrijanci. Utvrđenje ima osam kula i devetu na vodi. Penjanje na tvrđavu nije najbezbednije.

Lepenski Vir, (u blizini Donjeg Milanovca) jedno je od najznačajnijih praistorijskih nalazišta u Evropi, koje potiče od pre 6000-7000 pne. Posle izgradnje HE i podizanja nivoa Dunava premešteno je na novu lokaciju. Na samom lokalitetu je muzej sa replikama, dok se orginali čuvaju u Narodnom muzeju u Beogradu.

Trajanova Tabla, (Tabula Traiana) podignuta za vreme pohoda Trajana protiv Dačana, i svedoči o gradnji puta kroz klisuru. Danas se može videti samo sa reke.

Diana, rimski grad na Limesu iz perioda imperatora Trajana kod današnjeg Karataša.

Kladovo, grad sa 10000 stanovnika nadomak HE Đerdap, koja je bila najveća na svetu u vremenu kad je napravljena (danas je peta). Ovde se nekada nalazio Trajanov most, preko koga se odvijala invazija Rimljana na Dakiju. O tome danas svedoče ostatci Pontesa. U Kladovu se nalazi još i tvrđava Fetislam (kapija islama) iz turskog perioda. Rumunski grad Turnu Severin je sa druge strane Dunava. Specijalitet kraja je i kavijar koji se pravi od morune, morske ribe koja se mresti u ovim krajevima.

GolubacKazanTekijaMiroč