Carska bara

Carska baraU medurečju Tise i Begeja, nedaleko od grada Zrenjanina, na nešto više od 1600 ha proteže se Specijalni rezervat prirode "Stari Begej - Carska bara". Prožet nepreglednim trščanim poljima, plavičastim barama i ribnjakom "Ečka", jednim od najvećih u Evropi, svoj dom ovde su našle brojne retke biljne i životinjske vrste.

Danas, Carska bara i ceo rezervat najpoznatiji su po bogatom ptičijem svetu, sa čak 240 registrovanih vrsta ptica, ribljem specijalitetu ovog područja - ečanskom šaranu i selu Belo Blato u kome su u svakodnevnoj upotrebi čak četiri jezika. 

Belo BlatoNekadašnja tradicionalna arhitektura Belog Blata u kojoj su dominirali debeli tršcani krovovi, danas se ponovo može videti na etno kući koja se nalazi u samom centru sela. 

Carska bara, kao najznačajniji i najpoznatiji deo rezervata svoje ime duguje austrougarskim carevima koji su često boravili na ovim prostorima loveći barsku i drugu divljač.

Uz tradicionalne vrednosti, prelepe pejzaže i gostoljubive domaćine, "Stari Begej - Carska bara" je područje koje svakako treba posetiti.