Fruškogorski manastiri

Kuvezdin"Srpsku Svetu goru" čine 16 pravoslavnih manastira velike kulturne i istorijske vrednosti na Fruškoj gori. Nastali su između XVI i XVIII veka, posle pomeranja srpske države prema severu, iako ih je predanju osnovao još Svati Sava. Krasi ih arhitektonska mešavina stare srpske srednjovekovne graditeljske škole i nove evropskog stila - baroka. Manastiri su poprilično stradali tokom Drugog svetskog rata, ali su obnovljeni, mada ih je u prošlosti bilo čak 40.

Najznačajniji Fruškogorski manastiri su:

HopovoHopovo (Novo Hopovo) u blizini Iriga. Manastirska crkva Sv. Nikole je iz XVI veka, a kasnije su dozidani i manastirski konaci. Ikonostas crkve je delo slikara Teodora Kračuna. Hopovo je tokom XVII veka bilo jedno od najznačajnijih srpskih kulturnih i prosvetiteljskih središta, a jedno vreme je tu proveo i Dositej Obradović. U manastiru se čuvaju mošti Sv. Teodora Tirona.

KrušedolKrušedol, u blizini istoimenog sela. Podignut je u XVI veku. Crkva je posvećena prazniku Blagoveštenja. Tu su sahranjeni patrijarh Arsenije III Čarnojević, patrijarh Arsenije IV Jovanović Šakabenta i kralj Milan Obrenović. Ženski je manastir.

VrdnikRavanica (Vrdnik), manastir istog imena kao u istočnoj Srbiji. Posle nadiranja Turaka, monasi manastira Ravanica su u Vrdnik preneli mošti cara Lazara, i danas se može videti ključna kost.

GrgetegGrgeteg, pored istoimenog sela. Prva crkva potiče verovatno iz XV-XVI veka, a današnja barokna crkva je iz XVIII veka. U crkvi se nalazi poznata ikona Trojeručice.

Ostali manastiri su: Beočin, Bešenovo, Velika Remeta, Đipša, Jazak, Kuveždin, Mala Remeta, Staro Hopovo, Privina Glava, Petkovica, Rakovac i Šišatovac.

GrgetegHopovoVrdnikVelika RemetaStaro HopovoStaro HopovoHopovoPetkovica