Sombor

Gradska kućaSombor je smešten na krajnjem severozapadu Srbije. Ima preko 50000 stanovnika, Grad je poznat po zelenilu, fijakerima i slikarima. Prvi utisak u gradu su elegantne barokne zgrade i dugački drvoredi koji leti pružaju prijatnu hladovinu. Grad je jedan od retkih u Srbiji koji je građen po planu - centar okružuje venac od kojeg se zrakasto šire ulice. Sombor je poznat i po nadimku "Ravangrad".


ŽupanijaSimbol grada je monumentalna zgrada Županija iz XIX veka. Tamo se nalazi najveće ulje na platnu u zemlji dimenzija 7x4 m "Bitka kod Sente", rad Ferenca Ajzenhuta i delo "Ptičija perspektiva Sombora" sa 15000 crteža

Gradska kućaGradska kuća se nalazi na glavnom trgu. Sagrađena je u XIX veku u stilu neoklasicizma, na temeljima dvora grofa Brankovića. 

Manastir Sv. StefanaManastir Svetog arhiđakona Stefana, najseverniji pravoslavni manastir u Srbiji. Sagrađen početkom XX veka u srpsko-vizantijskom stilu.

Karmelićanski samostan, sa Crkvom Sv. Stevana u kojoj se nalaze neke od najvećih orgulja u Evropi.

Karmelitski samostanKarmelitski samostan

Crkva Presvetog TrojstvaCrkva Presvetog Trojstva, barokna građevina iz XVIII veka. Pored je župni dvor, na čijoj fasadi se nalazi sunčani sat.

Galerija "Milan Konjović" sa preko 1000 slika ovog poznatog Somborca >>>

Gradski muzej >>>

Narodno pozorište >>>

Kronić palata, danas sud

Preparandija, prva učiteljska škola u Srbiji